تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
سایر مناطق
مناقصات
خرید انواع لاستیک
8:5 1398/7/23

خرید انواع لاستیک

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از تولیدکنندگان وتامین کنندگان واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید

خرید کمپرسورهوا
9:40 1398/7/16

خرید کمپرسورهوا

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.

سه عدد  SPLIT  TEE   کلاس 600 در سایز های 56*36 , 20*16
9:37 1398/7/15

سه عدد SPLIT TEE کلاس 600 در سایز های 56*36 , 20*16

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از شرکت های تولید کننده وتامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.

خرید اتصال عایقی در سایزهای مختلف
12:27 1398/7/10

خرید اتصال عایقی در سایزهای مختلف

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از شرکت های تولید کننده وتامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.

اخبار منطقه5
آزمون عملی نخستین دوره المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران منطقه پنج عملیات انتقال گاز در تاسیسات جهرم برگزار شد
15:25 1398/7/24

آزمون عملی نخستین دوره المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران منطقه پنج عملیات انتقال گاز در تاسیسات جهرم برگزار شد

مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز از برگزاری آزمون عملی نخستین دوره المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران منطقه پنج عملیات انتقال گاز در تاسیسات تقویت فشار گاز جهرم، خبر داد.

شعله های فروزان